Fryst semin från David Frost

Till vår stora glädje har vi fått hem fryst semin från David Frost. I första hand till våra egna ston men vi kan även erbjuda semin till ett fåtal utomstående ston. Detta är ett supertillfälle för de som vill använda en av Europas framgångsrikaste förärvare. Ett extra plus är givetvis att han är Negativ på 5 paneltest och OLWS Neg.